EH.Web

EH.Web je web aplikacija za pretraživanje rječničke baze EH.Txt. Nastala je 2003. godine iod tada radi bez prestanka i bez modifikacije. Upiti prikupljeni putem ovog sučelja analiziraju se i koriste za proširenje rječničke baze. Trenutačna rječnička baza objavljena je 2007. godine i dostupna je za preuzimanje i slobodno korištenje. Besplatna i otvorena rječnička baza EH.Txt napravljena je 2009. godine i bit će dostupna za slobodno preuzimanje nakon prikupljanja 20.000 potpisa potpore njezinom objavljivanju. Rječničku bazu EH.Txt uređuje voditelj razvojnih projekata tvrtke Taktika Nova, dr. Goran Igaly.

Božidarevićeva 13, Zagreb | 01 2326 100 | info@taktikanova.hr | www.facebook.com/taktikanovadict/