EH.Pregled

EH.Pregled je skup od 611 statičnih web stranica na kojima je izlistan kompletan sadržaj besplatne i otvorene rječničke baze EH.Txt. Posljednja verzija ovog pregleda napravljena je 2004. godine. Pri izradi nove verzije EH.Pregleda trebalo bi se služiti i podacima iz velike besplatne i otvorene rječničke baze hrvatskog jezika - HR.Txt. Koristeći podatke iz te baze i aktualnu verziju baze EH.Txt moguće je napraviti još korisniki pregledni prikaz najvećeg besplatnog i otvorenog englesko-hrvatskog rječnika. Želite li se okušati u ovom zadatku, javite se voditelju razvojnih projekata Taktike Nove, dr. Goranu Igalyju (igaly@math.hr)

Božidarevićeva 13, Zagreb | 01 2326 100 | info@taktikanova.hr | www.facebook.com/taktikanovadict/