EH.Pregled

EH.Pregled čini 611 statičnih mrežnih stranica na kojima je izlistan cjelokupni sadržaj besplatne i otvorene rječničke baze EH.Txt. Posljednja je inačica tog pregleda napravljena 2004. godine. Pri izradi nove verzije EH.Pregleda trebalo bi se služiti i podacima iz velike besplatne i otvorene rječničke baze hrvatskog jezika (HR.Txt). Koristeći se podacima iz te baze te aktualnom inačicom baze EH.Txt, moguće je napraviti još bolji pregledni prikaz najvećega besplatnog i otvorenog englesko-hrvatskog rječnika. Želite li se okušati u tom zadatku, javite se voditelju razvojnih projekata Taktike Nove dr. sc. Goranu Igalyju na e-adresu igaly@math.hr.

Božidarevićeva 13, Zagreb | 01 2326 100 | info@taktikanova.hr | www.facebook.com/taktikanovadict/