internetski latinsko-hrvatski rječnik prilagođen svima koji govore, uče ili se susreću s latinskim jezikom

  • sadrži više od 100.000 riječi
  • korištenje s bilo kojeg računala, tableta ili mobitela spojenog na internet
  • prikaz vreste riječi
  • prikaz roda za hrvatski i tlatinski
  • uključuje opis pojma i područje
  • mogućnost prilagodbe korisničkog sučelja (font, širina stupca)
  • mogućnost odabira jezika sučelja (hrvatski, latinski)
  • mogućnost pretraživanja korištenjem zamjenskih znakova (*)
  • hipertekstualna navigacija
  • neprestano se nadopunjuje novim pojmovima

 

Božidarevićeva 13, Zagreb | 01 2326 100 | info@taktikanova.hr | www.facebook.com/taktikanovadict/