Na razvoju internetskih rječnika radimo od 2002. godine. Osim najvećeg besplatnog englesko-hrvatskog rječnika slobodno dostupnog za preuzimanje i pretraživog pomoću web aplikacije imamo u ponude dvojezične rječnike za kućnu i profesionalnu upotrebu: Prednost naših rječnika je u tome da se mogu prilagoditi sim potrebama. Prilagodbe mogu biti različite - pristup bez potrebe logiranja s određenog raspona mrežnih adresa, uklapanje korisničkih i projektnih pojmovnika, pristup iz bilo koje aplikacije putem web servisa, ispis korisničkog pojmovnika. Ovo je moguće jer su rječnici u potpunosti naš proizvod - od dizajna baze podataka, sadržaja do korisničkog sučelja.

Jezici koje za sada podržavamo su

engleski
njemački  
francuski
talijanski    
slovenski      
         

 

Božidarevićeva 13, Zagreb | 01 2326 100 | info@taktikanova.hr | www.facebook.com/taktikanovadict/