Tvrtka Taktika Nova osnovana je 2003. godine. Pri osnivanju tvrtke, u nju je uloženo iskustvo razvoja baza podataka, korištenja vodećih prevoditeljskih alata, rada na projektima lokalizacije za velike tvrtke, te razvoja vlastitih programa za pomoć pri prevođenju . Cilj osnivača bio je i ostao isti: imati vlastitu tvrtku koja će za projekte stručnog prevođenja svojim prevoditeljima osiguravati maksimalnu podršku u smislu potrebnih alata, a korisniku usluga omogućiti uvid i aktivno sudjelovanje u svim fazama prevođenja u cilju optimiziranja k-t-v (povećanja kvalitete, smanjenja troškova i skraćivanja vremena potrebnog za prijevod).

Poseban izazov predstavljaju kompleksni projekti koji zahtijevaju projektni pojmovnik i temeljitu pripremu. Za takve projekte s naručiteljem utvrđujemo optimalni pristup prijevodu s obzirom na postojeću translacijsku memoriju sličnih projekata, projektni pojmovnik, rezultat analize izvornog teksta, te ljudske resurse kojima raspolaže sam naručitelj. Cilj nam je s korisnicima naših usluga ostvariti dugotrajnu suradnju putem edukacije, pomoći u održavanju translacijskih memorija i pojmovnika, prilagodbe naših internetskih rječnika specifičnim potrebama.

Ukratko, Taktika Nova nije tipična prevoditeljska kompanija već kompanija s mnoštvom samostalno razvijenih alata i resursa i informatičkim znanjem kojim su ti alati integrirani s drugim prevoditeljskim alatima.

Božidarevićeva 13, Zagreb | 01 2326 100 | info@taktikanova.hr | www.facebook.com/taktikanovadict/